روایت تصویری
 RSS feed انجمن ابر پردازان علم و فرهنگ

 RSS feed پیشنهادات فرهنگی

اخبار معاونت
برگزاری دوره آموزشی تخصصی Carrier
بازدید:  306 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
برگزاری اولین کارگاه تحلیل و پردازش سیگنال مغز و کاربرد آن در علوم شناختی
بازدید:  308 مرتبه آرا:  2 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
برگزاری دوره آموزشی تخصصی برنامه نویسی اندروید
بازدید:  385 مرتبه آرا:  5 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ANSYS
بازدید:  323 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
اطلاعیه مزایده سالن ورزشگاه
بازدید:  194 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:1.0
اطلاعیه مزایده انتشارات دانشگاه
بازدید:  201 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:1.0
مراحل انجام ثبت پیشنهادیه (پروپوزال) و پایان نامه
بازدید:  645 مرتبه آرا:  4 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:3.5
مناقصه سرویس کارکنان و دانشجویان
بازدید:  252 مرتبه آرا:  2 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ دروس عمومی را دارند
بازدید:  1186 مرتبه آرا:  2 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
عنوان رسمی مؤسسه جهت آدرس دهی در مقالات
بازدید:  1168 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:4.0
123