ماموریت موسسه

ماموريت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اصفهانی

 موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، دانشگاهي منحصر به فرد در كشور در بین دانشگا های مشابه خود از نظر زيرساخت‌هاي آموزشي و پژوهشي، رشد يافته در نظام مقدس جمهوري اسلامي، ملتزم به آرمانهاي ملت ايران، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبري معظم انقلاب مي­باشد. اين دانشگاه متعهد به ارائه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري در بالاترين سطح ممكن به منظور تربيت نيروهاي متعهد، متخصص، پژوهشگر، خلاق، بانشاط و كارآمد در سطوح مختلف به ويژه در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با هدف تربيت شهرونداني مسئوليت پذير و توانمند در راستاي پيشبرد اهداف كشور مي‌باشد. موسسه راغب اصفهانی با بهره مندي از اساتيد انديشمند، کارآمد و فعال، كاركنان دلسوز و نيز دانشجويان هوشمند و نخبه با ايجاد فضايي سالم براي آموزش، يادگيري، پژوهش و نوآوري مي‌كوشد تا در مسير دانشگاه تمدن ساز، ضمن ارتقاء سطح زندگي جامعه، در جهت غلبه بر چالش‌هاي جامعه ايران و جامعه جهاني تأثير گذار باشد.