بانک مهر

 
Image result for ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران‬‎
                                                                             Image result for ‫راغب اصفهانی‬‎

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی برای اولین

بار با همکاری بابانک قرضالحسنه مهر ایران اقدام به فراهم

نمودن شرایط پرداخت تسهیلات قرضالحسنهبابت شهریه

دوران تحصیلی دانشجویان نموده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های مورد نیاز
این

فایل
را دریافت نمایید